Reitin tarina

Synty

Näsijärvireitti sai päivänvalonsa vuonna 2014 Ekokumppanit Oy:llä, kun paikallista vetovoimaista lähimatkailukonseptia ryhdyttiin ideoimaan. Tästä hengenvirrasta syntyi Pirkanmaan Liiton Maakunnan kehittämisrahalla toteutunut käynnistyshanke, jonka sykkiväksi sydämeksi nostettiin upea Näsijärven alue monipuolisine ja kiehtovine palveluineen.

Reitin luomisessa tärkeänä lähtökohtana oli Pirkanmaan kestävä lähimatkailu, sekä paikallisten palveluiden tukeminen ja hyödyntäminen. Keskeinen päämäärä oli kehittää ja tuotteistaa erityisesti polkupyöräilijöille räätälöity rengastiereitistö Näsijärven ympärille. Luonto, paikallinen ruoka, kulttuuri ja palvelut sekä Näsijärven vesistöalueet nivottiin osaksi palvelua. Reitistöön yhdistettiin laivamatkailupalvelut, junamatkailun mahdollisuus, sekä valikoituja kärkikohteita reitin varrelta. Tarkoituksena oli nostaa polkupyörämatkailu paikalliseen valokeilaan, sekä tuoda uudenlaista lähimatkailua esiin laajemmin.

Paikallistalous, elinvoima ja hyvinvointi olivat keskeisiä teemoja nimenomaan maaseutualueita ajatellen. Näsijärvireitti painottuu myös polkupyörämatkailun edistämiseen lähimatkailun välineenä, mikä vahvistaa positiivisia ympäristövaikutuksia ja avaa toivon mukaan myös samalla uusia tuotteistamismahdollisuuksia matkailumarkkinoinnin näkökulmasta.

Hankkeen yhteistyötahoina toimivat käynnistysvuonna: Tampereen, Ylöjärven, Virtain, Juupajoen ja Mänttä-Vilppulan kunnat, sekä Suomen Hopealinja Oy / Ruonoilijan tie, Aamulehden Moro ja Helkama Velox.

Tavoite

Hankkeen tärkein tavoite ja tulos oli synnyttää uusi kaikille avoin matkailutuote Pirkanmaalle. Konseptin tarkoituksena oli myös luoda uudenlaista maaperää olemassa oleville paikallisyrittäjille, sekä toimia kasvualustana palveluinnovaatioille ja uudelle yritystoiminnalle. Tarkoituksena oli lisäksi parantaa paikallista ja valtakunnallista tietoisuutta maakunnan matkailumahdollisuuksista, sekä luoda uusi viestinnällinen työkalu. Reitistö on myös väline paikallisten asukkaiden aktiivisen vapaa-ajanvieton edistämiseen.

Pirkanmaan Liiton käynnistyshanke toimi ajalla 1.2.-31.12.2014 ja sen toteutti Ekokumppanit Oy. Näsijärvireitti sai laajasti positiivista palautetta aina elämänkaarensa ensiaskelilta asti. Tästä rohkaistuneina työtä jatketaankin hankkeen päättymisestä huolimatta määrätietoisesti.

Tulevaisuus

Pitkän tähtäimen päämääränä on tehdä Näsijärvireitistä – sekä suunnitteilla olevista muista reitistöistä – paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostava matkailuvaltti Pirkanmaalle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *